Wanneer kunt u gebruik maken van dagbehandeling

De meeste mensen met Parkinson en hun partners geven er de voorkeur aan zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Indien nodig kan zorg en begeleiding in de thuissituatie gegeven worden door bijvoorbeeld Meander Thuiszorg om daarmee de partner te ondersteunen om thuis zolang mogelijk alles samen te kunnen doen. Deelname aan de dagbehandeling Parkinson voor een of enkele dagen kan de partner ontlasten en daarmee bijdragen aan het zolang mogelijk samen thuis blijven.

We bieden op dit moment Dagbehandeling Parkinson op twee locaties. De uitingsvorm van de Parkinson is bij elk mens anders. Bij de aanmelding zullen we ons daar een zo goed mogelijk beeld van maken en op basis daarvan adviseren wij u welke locatie het meest voor de hand ligt.

A Dagcentrum Zorg- en Revalidatiecentrum Hambos

Hier bieden we van maandag t/m vrijdag dagbehandeling voor mensen met Parkinson. Het gaat thuis samen met de partner en eventuele thuiszorg nog goed. Door deelname aan de dagbehandeling worden de naasten een of meerdere dagen ontlast, zodat het thuis nog een tijdje samen goed blijft gaan.

B Woongroepen Parkinson Punt Zuyd

Hier bieden we in elk van de 3 woonkamers voor permanent verblijf van maandag t/m vrijdag ook dagbehandeling voor mensen met Parkinson. Afhankelijk van de uitingsvorm van de ziekte van Parkinson die bij ieder persoon anders is, kan dagbehandeling op de woongroepen passender zijn. Een tweede reden om op deze locatie deel te nemen aan de dagbehandeling is vaak om, door middel van het opbouwen van dagen, alvast te wennen aan het op handen zijnde komen wonen op de woongroepen van Parkinson Punt Zuyd.

Wat kunt u verwachten

Deelnemers van de dagbehandeling worden ’s morgens thuis opgehaald en aan het eind van de dag weer naar huis gebracht.

Afhankelijk van uw indicatie (zie betreffende paragraaf) is behandeling wel of niet inbegrepen.

Behandeling is inbegrepen

Is behandeling inbegrepen dan kunt u gebruikmaken van de volgende ParkinsonNet-geschoolde zorgverleners:

Activiteitenbegeleider, arts, diƫtist, ergothepeut, fysiotherapeut, logopedist, Parkinsonverpleegkundige, psycholoog en zorgmedewerkers.

Behandeling niet inbegrepen

Dan kunt u toch gebruikmaken van deze gespecialiseerde zorgverleners. U heeft hiervoor dan wel een zogenaamde eerstelijns-verwijzing nodig van uw huisarts.

De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening wordt verder gewaarborgd, doordat wij nauw samenwerken met de neurologen Tissingh en Thissen van het Zuyderlandziekenhuis en diens Parkinsonverpleegkundigen Nicole Soleil en Sharona Gubbels.

Activiteitenaanbod

In het aanbod aan groepsactiviteiten proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met individuele behoeften van de deelnemers. Deelname biedt verder ook de mogelijkheid gezellig een praatje te maken met andere deelnemers over allerlei zaken, maar ook desgewenst over de ziekte en wat dit met je doet. Deelnemers aan dagbehandeling op de woongroepen van Parkinson Punt Zuyd kunnen gebruikmaken van het hetzelfde activiteitenaanbod speciaal bedoeld voor mensen met Parkinson.

Gelegenheid tot rusten

Op beide locaties bestaat de gelegenheid tot rusten.

Eten en drinken

Voor de deelnemers aan dagbehandeling op de locatie Hambos wordt rond de middag een warme maaltijd geserveerd. In de woongroepen is dit een broodmaaltijd.

Overlegmomenten

Regelmatig overleg met – voor zover van toepassing – de naasten, thuiszorg, ziekenhuis, enzovoort levert meerwaarde op voor alle betrokkenen.

Welke indicatie heeft u nodig voor dagbehandeling

Om voor dagbehandeling in aanmerking te komen, is een beschikking van de gemeente nodig. U kunt hiervoor bij het WMO-loket van uw gemeente terecht. Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Ook dan kunt u dagbehandeling ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbehandeling worden vergoed vanuit de Wlz.

Beschikt u wel over een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling, maar u gebruikt de zorg verbonden aan deze indicatie om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Dan komt u in aanmerking voor een VPT: Volledig Pakket Thuis. U kunt gebruik maken van een VPT van Meander als u zorg ontvangt van Meander. Dagbehandeling kan hier onderdeel van uitmaken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de zichtbare schakel in uw wijk. Kijk op www.meandergroep.com / in-uw-wijk / zichtbare-schakels.

Meer informatie over de mogelijkheden en beschikbaarheid:

Contact