Wanneer kunt u gebruikmaken van kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf betekent dat het thuis tijdelijk niet meer lukt en dat kan verschillende redenen hebben:

 •  tijdelijke verslechtering van de gezondheidstoestand van u als klant, waardoor behandeling en zorg thuis niet meer toereikend is
 •  ontslagen uit het ziekenhuis, maar u bent nog wel aangewezen op medische en verpleegkundige zorg
 • veranderingen in de beschikbaarheid van de mantelzorg, waarbij de gezondheidsrisico’s voor u als klant leidend zijn
 • noodzaak tot aanvullende observaties, screening en diagnostiek, medicatie-evaluatie en in kaart brengen van bepaalde problematiek

Welke indicatie is nodig voor kortdurend verblijf

Met de volgende 3 indicaties komt u in aanmerking hiervoor:

 • ELV hoog-complex
  Via: huisarts of specialist
  (geldig voor 3 maanden, kan met 3 maanden verlengd worden)
 • ZZP9B (langdurigere revalidatie bij ziekte van Parkinson)
  Via: ziekenhuis, af te geven door het CIZ
  (geldig: 6 maanden)
 • ZZP tijdelijk verzilveren
  Indien u nog thuis woont en reeds een ZZP-indicatie van het CIZ heeft. U maakt hier echter nog geen gebruik ervan óf u maakt er wel gebruik van als ModulairPakketThuis(MPT) of een VolledigPakketThuis(VPT)
  Via: Zorgbemiddeling MeanderGroep
  (geldig voor de duur van het kortdurend verblijf)

Kan dagbehandeling naast kortdurend verblijf

Uw dagbehandeling, ook als u die krijgt van onze samenwerkingspartner Novizorg, kunt u uitsluitend bij de indicatie ELV hoog-complex naast een kortdurend verblijf voortzetten. Bij de overige indicaties, ZZP9B of verzilveren ZZP, moet de dagbehandeling mogelijk tijdelijk gestopt worden. Indien de dagbehandeling bij Novizorg kan worden voortgezet, zorgt Novizorg voor het vervoer van en naar Parkinson Punt Zuyd.

Paramedische behandeling tijdens kortdurend verblijf

Alle paramedische behandelingen worden gedurende uw kortdurend verblijf gegeven door paramedici van MeanderGroep, geschoold door ParkinsonNet en daarmee gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Tot de paramedici rekenen we onder andere de diëtist, de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de logopedist, de Parkinsonverpleegkundigen en de psycholoog. Dit betekent dan ook dat u tijdelijk geen gebruik kunt maken van uw eigen therapeuten. Wij vragen wel informatie bij hen op en informeren hen na afloop om de therapie(ën) thuis zo goed mogelijk voort te kunnen zetten.

Wat kunt u verwachten tijdens het kortdurend verblijf

Op de dag dat u komt vindt een opnamegesprek plaats met u als klant, uw familie en een medewerker van de afdeling. In dit gesprek proberen we enerzijds u als persoon te leren kennen en anderzijds na te gaan welke mate van ondersteuning u nodig heeft op verschillende gebieden, zoals eten en drinken, wassen en kleden etc. Verder dienen die dag een aantal administratieve formulieren ingevuld te worden. Ook maakt u binnen 24 uur na uw opname kennis met onze arts.
Op basis van de verkregen gegevens uit het opnamegesprek, de informatie van de huisarts en/of specialist en de observaties door de medewerkers op de afdeling, stellen wij voor u een behandelplan op. De doelstelling van uw kortdurend verblijf bepaalt hoe snel dit behandelplan er komt. De duur is uiteraard in belangrijke mate afhankelijk van uw doelen. Gemiddeld is een periode van 6-8 weken noodzakelijk, om u goed in kaart te kunnen brengen of de effecten van aanpassingen te kunnen zien.

Aanmelden en beschikbaarheid

Contact