Zorgaanbod MeanderGroep voor mensen met Parkinson 

Hoe het begon

In 2013 is MeanderGroep gestart met wonen en zorg binnen een in de ziekte van Parkinson gespecialiseerde afdeling in een verpleeghuis. Dit blijkt voor de bewoners zelf maar zeker ook voor hun familie een duidelijke meerwaarde te hebben. MeanderGroep heeft het zorgaanbod naast wonen in de loop der tijd verder uitgebreid met specifieke zorg en begeleiding in de vorm van: dagbehandeling Parkinson, revalidatie bij Parkinson, consult van de Parkinsonverpleegkundige bij u thuis en kortdurend verblijf.

Ziekte van Parkinson

Parkinson is een ziekte die zich bij elk mens anders uit en dat vereist een aanpak die is afgestemd op het individu. Wij gaan uit van de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber: “Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren,  in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” Het gaat dus niet om de vraag: wat is er met u aan de hand maar om de vraag: wat is voor u belangrijk om kwaliteit van leven te ervaren? 

Waarom een specialistische afdeling?

Vanuit die optiek organiseren we de zorg voor de mensen met de ziekte van Parkinson multidisciplinair rondom de klant. Wat houdt dit in?  

 1. Betere zorg door de beschikking over de juiste expertise;  
 2. Begeleiding en behandeling door gespecialiseerde hulpverleners;  
 3. Informatie en begeleiding afgestemd op de wensen en behoeften van de individuele klant.   

Multidisciplinaire aanpak

Ons multidisciplinaire team bestaat o.a. uit de volgende disciplines:

 • Arts
 • Diëtetiek
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Parkinsonverpleegkundige
 • Psychologie
 • Verzorgenden en Verpleegkundigen

Visie

Alle zorgmedewerkers en behandelaars zijn opgeleid en geschoold door ParkinsonNet en beschikken over ruime ervaring ten aanzien van de motorische en niet-motorische symptomen die gepaard gaan met Parkinson. Met name die laatste bepalen vaak de ervaren kwaliteit van leven dus daar is veel aandacht voor.  

In de dagelijkse begeleiding wordt rekening gehouden met de specifieke uitingsvorm van de verschijnselen bij elke bewoner. De begeleiding is erop gericht, dat de bewoner hier zo min mogelijk ongemak van ervaart.    Zo wordt er rekening gehouden met het eigen tempo van de bewoner. Door bijvoorbeeld het aangeven van een ritme of door mee te tellen, wordt de bewoner geholpen het lopen te verbeteren. Er is veel aandacht voor de toediening van medicatie: de juiste medicatie, op het juiste tijdstip in de juiste dosering. Bewegen en fitness voor lichaam en geest wordt dagelijks aangeboden in groepsverband. Aan de zorgmedewerkers de taak om regie te voeren in de dosering van het totale zorg- en begeleidingsaanbod door de verschillende disciplines aan elke bewoner.

Wat de bewoner zelf kan, willen we hem/haar ook zelf laten doen. Daarom scheppen we voorwaarden om de zelfredzaamheid te bevorderen. Minstens zo belangrijk is de aandacht voor de aspecten die niet met lopen of houding te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het spreken, slikken, slapen, hallucinaties, etc. Deze laatste kunnen heel erg bepalend zijn voor de kwaliteit van leven. Ook is er aandacht en ruimte voor de mogelijke frustratie over de beperkingen en het verlies van vertrouwen in, en controle over het functioneren van het eigen lichaam wat zo kenmerkend is voor deze ziekte. Vanuit het oogpunt van welbevinden en functioneren van de bewoner vinden we het ook van belang aandacht te hebben voor informatie, advies en emotionele ondersteuning aan de partner en/of familie van de bewoner.

Samenwerking met Neurlogen Zuyderland

De kwaliteit van de zorgverlening wordt verder gewaarborgd door een nauwe samenwerking met de neurologen Tissingh en Thissen van het Zuyderland ziekenhuis en diens Parkinsonverpleegkundigen Nicole Soleil en Sharona Gubbels. Zij doen samen met de Parkinsonverpleegkundigen van MeanderGroep twee keer per jaar consulten op locatie. Verder zijn ze, indien nodig, bereikbaar voor telefonisch overleg.

Samenwerking met Novizorg

Novizorg

NOVI Zorg biedt een uitgebreid maatwerkprogramma voor mensen met de ziekte van Parkinson. Klik hier op hun logo voor meer informatie.

Aangesloten bij ParkinsonNet

Afbeeldingsresultaat voor parkinsonnet

Alle zorgverleners hebben de scholing van ParkinsonNet gevolgd en mogen ze zich ParkinsonNet-zorgverlener noemen.   ParkinsonNet is het landelijk kwaliteitsnetwerk waarbij alle hulpverleners zijn aangesloten, die zich specifiek richten op mensen met de ziekte van Parkinson.