Zorgaanbod MeanderGroep voor mensen met Parkinson 

Hoe het begon

In 2013 is MeanderGroep gestart met wonen, begeleiding en zorg binnen een in de ziekte van Parkinson gespecialiseerde afdeling in een verpleeghuis. Dit blijkt voor de cliënten zelf maar zeker ook voor hun naasten een duidelijke meerwaarde te hebben. Daarom heeft de MeanderGroep het zorgaanbod naast wonen in de loop der tijd verder uitgebreid met specifieke zorg en begeleiding in de vorm van onder andere kortdurend verblijf, dagbehandeling Parkinson, revalidatie bij Parkinson en consulten van de Parkinsonverpleegkundige bij u thuis.

Ziekte van Parkinson

Parkinson is een ziekte die zich bij elk mens anders uit. Dat vereist een aanpak die is afgestemd op het individu. Wij gaan uit van de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber: “Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren,  in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” Dan gaat het dus niet om de vraag: wat is er met u aan de hand, maar om de vraag: wat is voor u belangrijk om kwaliteit van leven te ervaren? 

Waarom een specialistische afdeling?

Vanuit die optiek organiseren we de zorg voor de mensen met de ziekte van Parkinson multidisciplinair rondom de cliënt. Wat houdt dit in?  

 1. Betere zorg door de beschikking over de juiste expertise;  
 2. Begeleiding en behandeling door gespecialiseerde hulpverleners;  
 3. Informatie en begeleiding afgestemd op de wensen en behoeften van de individuele cliënt.   

Multidisciplinaire aanpak

Ons multidisciplinaire team bestaat o.a. uit de volgende disciplines:

 • Arts
 • Diëtetiek
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Parkinsonverpleegkundige
 • Psychologie
 • Verzorgenden en Verpleegkundigen

Visie

Alle zorgmedewerkers en behandelaars zijn opgeleid en geschoold door ParkinsonNet. Daarnaast beschikken ze over ruime ervaring ten aanzien van de motorische en de niet-motorische symptomen die gepaard gaan met Parkinson. Met name laatstgenoemde bepalen vaak de ervaren kwaliteit van leven dus richten we de aandacht in het bijzonder hier op.  

In de dagelijkse begeleiding en zorg wordt rekening gehouden met de specifieke uitingsvorm van de verschijnselen bij elke cliënt. De begeleiding is erop gericht dat de cliënt hier zo min mogelijk ongemak van ervaart. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met het eigen tempo van de cliënt. Een ander voorbeeld om een cliënt te helpen het lopen te verbeteren is een ritme aangeven of mee tellen. Bijzondere aandacht is er voor de toediening van medicatie: de juiste medicatie, op het juiste tijdstip in de juiste dosering. Daarnaast wordt dagelijks zowel individueel als in groepsverband bewegen en fitness voor lichaam en geest aangeboden. Tot slot is het aan de zorgmedewerkers regie te voeren op de dosering van het totale zorg- en begeleidingsaanbod door de verschillende disciplines aan elke cliënt.

Wat de cliënt zelf kan, willen we hem/haar ook zelf laten doen. Daarom scheppen we voorwaarden om de zelfredzaamheid te bevorderen. Minstens zo belangrijk is de aandacht voor de aspecten die niet met lopen of houding te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het spreken, slikken, slapen, hallucinaties, etc. Deze laatste kunnen heel erg bepalend zijn voor de kwaliteit van leven. Ook is er aandacht en ruimte voor de mogelijke frustratie over de beperkingen en het verlies van vertrouwen in, en controle over het functioneren van het eigen lichaam wat zo kenmerkend is voor deze ziekte. Vanuit het oogpunt van welbevinden en functioneren van de cliënt vinden we het ook van belang, aandacht te hebben voor informatie, advies en emotionele ondersteuning aan de naasten van de cliënt.

Samenwerking met Neurlogen Zuyderland

De kwaliteit van de zorgverlening wordt ook gewaarborgd door een nauwe samenwerking en korte lijnen met de neurologen Tissingh en Thissen en diens Parkinsonverpleegkundigen Nicole Soleil en Sharona Gubbels van het Zuyderland ziekenhuis. Samen met de Parkinsonverpleegkundigen van MeanderGroep doen zij twee keer per jaar consulten op locatie.

Samenwerking met Novizorg

Novizorg

NOVI Zorg biedt een uitgebreid maatwerkprogramma in de vorm van dagbehandeling Parkinson. Klik hier op hun logo voor meer informatie.

Aangesloten bij ParkinsonNet

Afbeeldingsresultaat voor parkinsonnet

Al onze zorgverleners hebben de scholing van ParkinsonNet gevolgd en mogen zich ParkinsonNet-zorgverlener noemen.   ParkinsonNet is het landelijk kwaliteitsnetwerk waarbij alle hulpverleners zijn aangesloten, die zich specifiek richten op mensen met de ziekte van Parkinson.