Wonen

Zolang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is voor de meeste mensen met Parkinson en hun partners vaak het streven. Als er dan toch een moment komt dat het thuis om welke reden dan ook niet meer gaat, bieden we ook de mogelijkheid tot wonen.

Indeling woongroep

De woongroep bestaat uit drie groepen van 10 bewoners met elk een eigen woonkamer en toegang tot de binnentuin. De kamers zijn in hoofdzaak 1-persoonskamers (nu nog in een kleinere en grotere variant) en nog enkele 2-persoonskamers. Afhankelijk van wat een bewoner nodig heeft, maken we bewust gebruik van deze variatie in grootte. Als u bij ons komt wonen, kunt u niet een bepaalde kamer kiezen, maar krijgt u de kamer die op dat moment beschikbaar is. Wel kunnen we uiteraard uw wens noteren om bij gelegenheid voor een andere kamer in aanmerking te komen.

Welke indicatie is nodig voor wonen

U heeft een van de volgende indicaties nodig:

ZZP5 / ZZP6 / ZZP7 / ZZP8 / LG4 / LG5 /LG6 / LG7 

Al deze indicaties worden afgegeven door het CIZ (http://www.ciz.nl) Uw huisarts, wijkverpleegkundige of case-manager kan u helpen met de aanvraag.

Dagbehandeling naast wonen kan dat

Dagbehandeling is inbegrepen in de indicatie voor wonen. U kunt gebruikmaken van het activiteitenaanbod van Parkinson Punt Zuyd.

Paramedische behandeling bij wonen

Bij wonen zijn alle paramedische behandelingen onderdeel van het pakket en deze worden dus gegeven door paramedici van MeanderGroep, geschoold door ParkinsonNet en daarmee gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Tot de paramedici rekenen we onder andere de diëtist, de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de logopedist, de Parkinsonverpleegkundigen en de psycholoog. Dit betekent dan ook dat u vanaf het moment dat u komt wonen geen gebruik meer kunt maken van uw eigen therapeuten. Wij vragen wel informatie bij hen op om uw behandelingen zo goed mogelijk voort te kunnen zetten.

Het komen-wonen-traject

Op de 1e dag dat u komt, vindt een komen-wonen-gesprek plaats met u als klant, uw familie en een medewerker van de zorg. Ook maakt u meestal diezelfde dag, maar zeker binnen 24 uur, kennis met de arts. In dit gesprek gaan we na welke mate van ondersteuning u nodig heeft op verschillende gebieden, zoals eten en drinken, wassen en kleden, welzijnsactiviteiten, etc. Verder dienen die dag een aantal administratieve formulieren ingevuld te worden.

Ongeveer twee weken na het komen-wonen-gesprek vindt het zogenaamde levensloopgesprek plaats. De aan u toegewezen zorgmedewerker nodigt u hiervoor uit, samen met de mensen die u hier graag bij wilt hebben, bv. uw partner e/o kinderen. Doel hiervan is u als persoon te leren kennen, hoe u altijd geleefd heeft en wat voor u belangrijk is.

Op basis van de verkregen gegevens uit het komen-wonen-gesprek, het levensloopgesprek, de informatie van de huisarts en/of specialist en de observaties door paramedici en zorgmedewerkers, stellen wij voor u een zorgleefplan op. De zorgleefplanbespreking van dit 1e concept vindt plaats circa 6-8 weken nadat u bij ons bent komen wonen. Dat is de periode die we gemiddeld genomen nodig hebben om u goed in kaart te kunnen brengen. Daarna zal elk halfjaar een zorgleefplanbespreking plaatsvinden.

Aanmelden en beschikbaarheid

Contact